Ouderraad (OR)

Ouderraad

De OR bestaat uit ouders, aangevuld met een collega uit de personeelsgeleding. De OR is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse activiteiten zoals feesten, excursies en sportactiviteiten. Op de jaarlijkse ouderavond wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdragen en worden de nieuwe leden voor de OR en MR gekozen. Voor deze avond ontvangen alle ouders een uitnodiging.

De inkomsten van de ouderaard komen uit de ouderbijdrage, het inzamelen van oud papier en de inzameling van gebruikt vet.

Contact opnemen kan via or.drijber@ckcdrenthe.nl

Vrijwillige ouderbijdrage (onderwijs)

De ouderraad organiseert in samenwerking met het team voor de kinderen van ons kindcentrum allerlei onderwijsactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerst, afscheid groep 8, sportdag etc. Dit zijn activiteiten waarvoor wij geen bekostiging ontvangen van de Rijksoverheid. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage en de opbrengsten van het oud papier e.d. Daarnaast bekostigt de ouderraad het fruit dat de kinderen drie keer per week krijgen in de kleine pauze.

Deze ouderbijdrage is vrijwillig en geldt voor ouders van leerlingen in het onderwijs. De jaarlijkse ouderbijdrage is € 45,00 per leerling per jaar voor het 1e kind, €40,00 voor het 2e kind €35,00 voor het 3e kind. Deze bijdrage is vrijwillig.

U kunt uw ouderbijdrage overmaken op het banknummer van de ouderraad NL44RABO 03738 56 954 t.n.v. Stichting Vrienden van CBS Drijber. Betaling in termijnen is in overleg met de penningmeester ook mogelijk.

Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met de directie van het kindcentrum. Voor kinderen die niet het gehele schooljaar meemaken op ons kindcentrum, wordt een evenredig deel van de ouderbijdrage in rekening gebracht.