Ouderraad (OR)

Ouderraad

De OR bestaat uit ouders, aangevuld met een collega uit de personeelsgeleding. De OR is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse activiteiten zoals feesten, excursies en sportactiviteiten. Op de jaarlijkse ouderavond wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdragen en worden de nieuwe leden voor de OR en MR gekozen. Voor deze avond ontvangen alle ouders een uitnodiging.

De inkomsten van de ouderaard komen uit de ouderbijdrage, het inzamelen van oud papier en de inzameling van gebruikt vet.

Contact opnemen kan via or.drijber@ckcdrenthe.nl

Vrijwillige ouderbijdrage (onderwijs)

De ouderraad organiseert in samenwerking met het team voor de kinderen van ons kindcentrum allerlei onderwijsactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerst, afscheid groep 8, sportdag etc. Dit zijn activiteiten waarvoor wij geen bekostiging ontvangen van de Rijksoverheid. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage en de opbrengsten van het oud papier e.d. Daarnaast bekostigt de ouderraad het fruit dat de kinderen drie keer per week krijgen buiten de EU Schoolfruit periode.