Identiteit

Vanuit de christelijke levensvisie willen we met kinderen en ouders een gemeenschap zijn. We willen samen leven en beleven. We willen samen vieren en delen. We vertellen verhalen uit de Bijbel en praten met de kinderen over de thema’s van deze verhalen, over wat ze voor ons kunnen betekenen.We willen dat onze kinderen opgroeien in het besef dat ze de moeite waard zijn. Daarom zijn we oprecht geïnteresseerd in de beleving van de kinderen en hun ouders. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de taal die er gesproken wordt en de sfeer die er heerst. We zijn enthousiast over ons onderwijs en vertellen er graag over.

Bij het geven van godsdienst onderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Trefwoord. Dit is een godsdienstmethode die kinderen duidelijk probeert te maken wat de bijbel in onze tijd en op het niveau van kinderen betekent. Elke maandag hebben wij een gezamenlijke weekopening waarin een leerkracht het thema voor de week toelicht. 

Orde, regelmaat en kleinschaligheid zorgen ervoor dat er veel ruimte is voor het individuele kind. We zijn alert op discriminatie en pesten.