Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers uit de groepen 6, 7 en 8. Deze groep vergadert regelmatig en bespreekt dan de meest uiteenlopende zaken rond de school en het onderwijs. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan het schoolteam en de directie. Juf Judith begeleidt de leerlingenraad.