Samenwerking

Voor een klein kindcentrum zijn ouders onmisbaar. Zonder ouders geen kinderen. Zonder kinderen geen kindcentrum. Zonder school geen leefbaar dorp. Samenwerking tussen ouders en school staat dan ook voorop in het belang van het kind. Bijzondere activiteiten voor onze kinderen kunnen worden georganiseerd dankzij samenwerking met:

 • Plaatselijk Belang van Drijber, als het gaat om bijv. gebruik van het dorpshuis ’t Kaampie voor paasvieringen, het eindfeest e.d.

 • Plaatselijke gemeente van de Protestantse Kerk Nederland te Drijber bij o.a. kerstvieringen.

 • IVN consulentschap Drenthe bij Natuur en Milieu Educatie-projecten.

 • Gemeente Midden Drenthe i.v.m. de screening voor logopedie, het plein en faciliteitgebruik van vervoer en sportzaal.

 • Kunst & Cultuur Drenthe en ICO als het gaat om het aanbod van cultuurmenu.

 • Biblionet Drenthe m.b.t. de inrichting en het beheer van onze 'Bibliotheek op school' en diverse leesbevorderingsactiviteiten.

 • VVN, i.v.m. het verkeersexamen voor groep 7 en 8 en de fietsenkeuring. 

 • Drents Verkeers Veiligheids Label (DVL), we mogen het DVL voeren vanwege specifieke en gerichte aandacht voor verkeerseductie en verkeersveiligheid.

 • Landschapsbeheer Drenthe voor adviezen rondom de beplanting, biodiversiteit en duurzaamheid.

 •  Duurzaam Drijber voor overleg en ondersteuning m.b.t. duurzaamheid.

 • Diverse dorpsgenoten.