Groepsindeling

We werken op school met drie combinatiegroepen:

Groep 1-2-3 (groep 3 zit de eerste helft van het schooljaar bij de onderbouw) - Juf Elisabeth

Groep 4-5 (groep 3 komt hier het tweede halfjaar bij) - juf Simone en juf Gerda

Groep 6-7-8 - juf Gea en juf Margriet

Meester Pim geeft gymnastieklessen op de maandag aan groep 3 t/m 8

Meester Pieter geeft muzieklessen aan groep 4 t/m 8

Juf Ria werkt als onderwijsassistente ter ondersteuning in en met verschillende groepen