Missie en visie

Wij zijn een christelijk kindcentrum met een open karakter. Dit houdt in dat we onderwijs en opvang bieden aan kinderen uit gezinnen met alle levensovertuigingen. De Bijbel is onze inspiratiebron. Van hieruit proberen wij iedere dag opnieuw vorm te geven aan een wijze van samenleven, die zich kenmerkt door respect te tonen voor elkaar, door elkaar te accepteren als mens, door eerlijk te zijn en door geweld te voorkomen.

We weten dat er grote verschillen zijn in de geloofsbeleving tussen mensen en dus ook tussen allen die betrokken zijn bij het onderwijs en de opvang op ons kindcentrum. Ons uitgangspunt is respect, veiligheid en vertrouwen.

We willen de kinderen bijbrengen dat het leven waard is geleefd te worden en dat we daar zelf verantwoordelijk voor zijn. En bovenal, dat ieder mens gelijkwaardig is, ongeacht geslacht, handicap, huidskleur of achtergrond.

Het is van belang, dat allen die bij ons kindcentrum betrokken zijn zich veilig en thuis voelen bij ons.

De kleinschaligheid – als kindcentrum in een dorp - geeft kinderen een gevoel van herkenbaarheid en betrokkenheid. Zowel de kinderen, ouders en het team hebben goed contact met elkaar.

Daarom luidt onze missie:

Zelf groeien doen we samen!

Om ons aanbod breed en gevarieerd te houden werken we samen met verschillende organisaties en instellingen zoals de bibliotheek, de kerk, plaatselijk belang, ’t Kaampie, het IVN, VVN, Landschapsbeheer Drenthe, Duurzaam Drijber e.d.