Missie en visie

Onze school is een christelijke basisschool voor regulier basisonderwijs met een open karakter. Dit houdt in dat we onderwijs willen bieden aan kinderen uit gezinnen met alle levensovertuigingen. De Bijbel is onze inspiratiebron. Van hieruit proberen wij iedere dag opnieuw vorm te geven aan een wijze van samenleven, die zich kenmerkt door respect te tonen voor elkaar, door elkaar te accepteren als mens, door eerlijk te zijn en door geweld te voorkomen.

We weten dat er grote verschillen zijn in de geloofsbeleving tussen mensen en dus ook tussen allen die betrokken zijn bij het onderwijs op onze school. Ons uitgangspunt is en blijft datgene wat ons bindt.

We willen de kinderen bijbrengen dat het leven waard is geleefd te worden en dat we daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Het is voor ons belangrijk, dat de kinderen waarden en normen bijgebracht worden. En bovenal, dat ieder mens gelijkwaardig is, maar dat dit leven zich tevens afspeelt binnen bepaalde gezagsverhoudingen. Daarbij willen we elkaar: kinderen, ouders en schoolteam met respect te behandelen ongeacht geslacht, handicap, huidskleur of achtergrond.

Het is van belang, dat allen die bij de school betrokken zijn zich veilig en thuis voelen bij ons.

De kleinschaligheid – als kindcentrum in een dorp - geeft kinderen een gevoel van herkenbaarheid en betrokkenheid. Zowel de kinderen, ouders en het team hebben goed contact met elkaar. We zijn gehuisvest in een klein en overzichtelijk gebouw. Het kost de kinderen dan ook weinig moeite om zich snel thuis te voelen bij ons.

Vanuit de kleinschaligheid willen wij een vooruitstrevende school zijn met goede leerprestaties en moderne onderwijsmiddelen.

Daarom luidt onze missie: Groot in kleine dingen!

Om ons aanbod breed en gevarieerd te houden werken we samen met verschillende organisaties en instellingen zoals de bibliotheek, de kerk, plaatselijk belang, ’t Kaampie, het IVN, VVN, Landschapsbeheer Drenthe, Duurzaam Drijber e.d.