Verschillende vormen van opvang

Kinderdagverblijf

Binnen ons kindcentrum bieden wij in een veilige omgeving een vertrouwde kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In een eigen knusse groepsruimte met fijne buitenruimte verzorgen onze vaste pedagogisch medewerker(s) op professionele wijze de kinderdagopvang, vijf dagen in de week van 7 tot 19 uur. Op dit moment in elk geval op de dinsdag en donderdag maar ook andere dagen zijn mogelijk.

Peuteropvang

Op maandag, dinsdag en donderdagochtend werken we met een peutergroep. In de peutergroep wordt een breed aanbod geboden dat aansluit bij het onderwijs. De thema’s van de peuters en de kleuters zijn veelal hetzelfde. Er worden regelmatig gezamenlijk activiteiten ontplooid. De driejarigen schuiven ook regelmatig aan bij groep 1 en 2 om alvast mee te doen en te wennen.

Binnen ons kindcentrum werken wij met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en worden met name ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden. Met behulp van de (VVE) methode Uk & Puk begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling.

Mocht uw kind een VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) indicatie hebben gekregen van de jeugdverpleegkundige, dan is het mogelijk om acht uur extra peuteropvang af te nemen. De opvangtijden zijn dan: een ochtend van 8.30-13.30 uur en twee ochtenden van 8.30-14.00 uur. Onze pedagogisch medewerker(s) kunnen hierdoor uw kind extra begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. Aan deze extra VVE-uren zijn geen kosten verbonden.

Naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang is beschikbaar binnen ons kindcentrum. Na schooltijd komen kinderen naar een speel- en ontmoetingsplek waar zij uitdagende activiteiten krijgen aangeboden. Kinderen denken mee in het activiteiten aanbod. Afhankelijk van de leeftijd zal dit onder begeleiding of zelfstandig worden uitgevoerd.

Op dit moment in ieder geval op dinsdag en donderdag. Andere dagen in overleg.