Nieuwsbrief

Elke week verschijnt er op woensdag een nieuwsbrief. De ouders/verzorgers ontvangen deze informatie via de ouderapp social schools. Voor andere belangstellenden plaatsen we de nieuwsbrief ook hier op de website.