Nieuwsbrief

Elke week verschijnt er op donderdag een nieuwsbrief. De ouders/verzorgers ontvangen deze informatie via de ouderapp social schools.