Schooltijden

Alle groepen gaan elke dag van 8:30 - 14:00 uur naar school. 

Voor de kleine pauze (10.30 uur) kijgen alle leerlingen fruit op woensdag, donderdag en vrijdag. (Dit wordt bekostigd uit de ouderbijdrage of de EU-schoolfruitsubsidie) Ze nemen zelf drinken mee.

Voor de middagpauze nemen de leerlingen zelf drinken en een gezonde lunch mee naar school. Na het eten gaan we met alle kinderen een half uur naar buiten om te spelen.