Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit een ouders en personeel. De MR praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR, invloed uitoefenen op het beleid van ons kindcentrum. Elke kindcentrum heeft verplicht een MR. In de MR zitten twee vertegenwoordigers van het personeel en twee vertegenwoordigers van de ouders. De directeur van het kindcentrum is adviserend lid. De MR vergadert ongeveer vier keer per jaar. De MR is bereikbaar via MR.Drijber@ckcdrenthe.nl